Available courses

Przestrzeń przeznaczona dla szkół uczestniczących w pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w 2 grupach zawodów:

  1. diagnostyka i mechanika pojazdowa,
  2. blacharstwo i lakiernictwo samochodowe,
trwającego w okresie II półrocza roku szkolnego 2018/2019.

Przestrzeń dla przedstawicieli szkół i pracodawców reprezentujących zawody branży motoryzacyjnej.

Przestrzeń robocza dla autorów Zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego oraz narzędzi ich weryfikacji w branży motoryzacyjnej.

Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej

Projekt POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Beneficjent: Polska Izba Motoryzacji

Okres realizacji projektu: 1 września 2018 r. – 29 lutego 2020 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska


Przestrzeń robocza dla zespołu autorów modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla dwóch grup zawodowych w branży motoryzacyjnej: Diagnostyka i mechanika pojazdowa oraz Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe.

Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej

Projekt POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020